O Pilatesu

Pilates je sistem fizičkih vežbi koji je razvio Jozef Pilates, Nemac grčkog porekla, u prvoj polovini 20.veka.Još kao dete, bio je bolešljiv i uvideo je dobrobiti koje mu je donosilo vežbanje. Razvio se u strastvenog sportistu. Bavio se raznim sportovima od skijanja do boksa.

Za vreme I svetskog rata on je, kao ratni zarobljenik, istraživao i usavršavao tehniku vežbanja i rehabilitacije vojnika koji su bili vezani za krevet posmatrajući promene na svom telu. Tako je osmislio seriju pokreta ili vežbi koje su mogle da se praktikuju i uz takva ograničenja kontrolisanog bolničkog okruženja.

Vrativši se u Nemačku ubrzo po završetku rata, on je počeo da trenira profesionalne boksere i policajce... Zatim se odselio i SAD gde je zajedno sa svojom ženom Klarom, otvorio studio za treninge, u Njujorku 1926. gde su trenirali balerine, plesače i profesionalne sportiste.

Tako se pilates zbog svojih brzih efekata ubrzo proširio celim svetom!

On je dizajnirao više od 500 specifičnih vežbi. Najčešći oblik, nazvan "rad na strunjači", uključuje u sebi seriju gimnastičkih pokreta koje se izvode bez ikakvih tegova, trenazera ili drugih aparata. Ovo predstavlja izvorni pilates.

To je upravo ono što i mi vežbamo.

Umesto mnogobrojnih ponavljanja istih vežbi, Pilates je više voleo manji broj izvođenja, ali veoma preciznih pokreta. Metod je nazvan Kontrologija što znači da ovaj metod ohrabruje ljude da koriste svoj um da bi "kontrolisali" svoje mišiće.

Pilates je spoj sistema vežbanja koje dolaze sa Istoka i Zapada i to ga čini kompleksnijim i sveobuhvatnijim. Zato pilates i yoga na prvi pogled deluju slično - ali samo na prvi pogled. Razlikuju se po tehnici izvođenja pokreta i disanja.

Fokus tokom vežbanja je u centru tela, odnosno u mišićima abdomena-stomaka, donjem dela leđa i sedalnim mišićima. Upravo se u tom području stvaranjem aktivnog abdominalnog zida simulira obruč oko tela kao korset, ali od sopstvenih mišića. To je aktivni centar tela iz kog kreće svaka Pilates vežba. Tokom izvođenja pilates vežbi potrebno je zadržati kontrolu i preciznost pokreta što zahteva veliku koncentraciju odnosno povezanost tela i uma. Pokreti koji se izvode koordinisano i u skladu s disanjem trebaju da zadrže fluidnost i gracioznost.

Joyef Pilates je jedan od prvih koji prepoznaje važnost povezanosti tela i uma tokom vežbanja koje su osnova njegove tehnike .

Jedan od osnovnih principa Pilates metode je svakako disanje, posebno sam izdah koji je aktivan i njime se dodatno aktiviraju najdublji slojevi abdomena-stomaka.

On je verovao da su mentalno zdravlje i fizičko zdravlje od suštinskog značaja jedno za drugo.

Ovaj program koncentriše se na unutrašnje mišiće-držace tela koji drže telo-kičmu u ravnoteži, pa time ublažavaju ili preventivno deluju kod bolova u ledjima i vratu,kao i na značaj disanja,opuštanja...

Jozef Pilates na gornjoj slici ima 57 godina a na donjoj 82.